Bạo Tẩu Thần Thám | Shanghai Noir (2015)Bạo Tẩu Thần Thám | Shanghai Noir (2015)

 Bạo tẩu thần thám lấy bối cảnh thời kỳ Dân quốc tại khu Thượng Hải Tô giới Pháp, hay còn được biết đến là Paris của Phương Đông. Nguyễn Kinh Thiên vào vai cảnh thám Phạm Như Nhất... [Xem thêm]


[X]