Báo Thù Phần 4 | Revenge Season 4Báo Thù Phần 4 | Revenge Season 4

 Emily Thorne, tên thật là Amanda Clarke, quyết định trở lại The Hamptons (ở South Fork, Long Island, NY), nơi mà cha con cô đã sống trước đây, để trả thù những kẻ đã tàn phá của gia đình cô và... [Xem thêm]

Download Link[X]