Grimm (Phần 3) | Grimm Season 3Grimm (Phần 3) | Grimm Season 3

 Người Grimm – những con người đặc biệt, họ có sức mạnh và có khả năng nhìn thấy quái vật Wesen. Sau cái chết của người dì, Nick Burkhardt – một thám tử của văn phòng cảnh sát Portland... [Xem thêm]

Download Link[X]