Phản Sát | Survivor (2015)Phản Sát | Survivor (2015)

 Suvivor là câu chuyện về viên an ninh hàng không Kate Abbott, được gửi tới Đại sứ quán Mỹ ở Luân Đôn để duyệt hồ sơ, hộ chiếu nhập cảnh. Tuy nhiên cô lại phát hiện ra nhiều điểm... [Xem thêm]


[X]