Running Man Bản Trung Quốc 2015Running Man Bản Trung Quốc 2015

Running Man China đã trở lại với season 2. Ngoại trừ Bao Bối Nhĩ thay thế Vương Bảo Cường thì dàn cast được giữ nguyên như season 1 (Đặng Siêu, Lý Thần, Vương Tổ Lam, Trần Hách, Trịnh Khải,... [Xem thêm]

Download Link[X]