Siêu Nhân Đã Về 2015Siêu Nhân Đã Về 2015

 Season 2 của chương trình trở lại với sự tham gia của bố con Giả Nãi Lượng - con gái Hinh Nhi, Lý Tiểu Bằng - con gái Oli, Đường Chí Trung - 2 con gái Mật Mật, Hương Hương, rocker Trịnh Câu -... [Xem thêm]


[X]