Basketball

Basketball - Do Ji Han th? vai Kang San m?t trong nh?ng tuy?n th? ??a ??i bóng r? Hàn Qu?c ??n vòng bán k?t Omlympic 1948. Lee Elliyah th? vai Choi Shin Young, ti?u th? m?t gia ?ình giàu có, sau khi du h?c Nh?t B?n tr? thành m?t... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]