Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí ẨnMission: Impossible - Rogue Nation (2015)

 Ethan Hunt đã cảnh báo lên cấp trên của IMF về sự tồn tại của The Syndicate nhưng họ không tin anh, vì vậy Hunt phải tự lập một nhóm riêng gồm Benji Dun, William và một nhân vật nữ bí ẩn do... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]